Werkwijze

Wanneer u doorverwezen bent naar de Praktijk Nynke Dijkema zal tijdens een intakegesprek de aanleiding van uw bezoek en de diagnose worden besproken. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan gemaakt, waarbij verschillende therapievormen kunnen worden toegepast: farmacotherapie en/of psychotherapie.

Het afsluiten van een behandeling gebeurt in overleg tussen u en de psychiater. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht met behulp van een brief waarin de actuele medicatie vermeld staat. Uw huisarts neemt daarna de “psychiatrische zorg” weer over, incl. de medicatiebehandeling. Indien een behandeling stagneert zal evaluatie ervan wenselijk en noodzakelijk zijn, dit kan leiden tot het wederzijdse besluit het behandelplan aan te passen, de behandeling te stoppen, een doorverwijzing op te maken of het vragen van een second opinion.

In de loop en aan het einde van de behandeling maken we gebruik van meetinstrumenten om zo de voortgang van de behandeling te kunnen meten. Ook gebruiken we meetinstrumenten en vragenlijsten om individuele klachten duidelijk in kaart te brengen en om onderzoek te doen naar persoonlijkheid.

Klachten over uw behandeling bespreekt u in eerste instantie met de psychiater die u evt. ook kan wijzen op het klachtenregelement.