Klachtenregeling

We doen bij de praktijk Nynke Dijkema  onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. Dit betekent dat onze zorgverlening misschien niet altijd foutloos verloopt, of niet aan uw verwachtingen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eindverantwoordelijke psychiater. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen kan worden en we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Mocht dit u om welke reden dan ook niet tevreden stellen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.
Wij hebben een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).