De praktijk

De Praktijk Nynke Dijkema in Leeuwarden is een kleinschalige praktijk, geleid door psychiater drs. S. Dijkema.

De Praktijk Nynke Dijkema is gespecialiseerd in de behandeling van stemmings- en angststoornissen, trauma en stress gerelateerde aandoeningen en AD(H)D. Wij staan voor een persoonlijke benadering en werken samen met u aan tastbare resultaten. We streven ernaar om de behandeling kort en krachtig te houden.

Aan het einde van de behandeling vragen wij aan u om een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Natuurlijk vragen we ook regelmatig tijdens de behandeling in welke mate u tevreden bent. Op deze manier kunnen we nog tijdens de behandeling komen tot bijstelling indien dit nodig is. Wij zijn pas tevreden als uw behandeling succesvol kan worden afgerond.

De behandeling kenmerkt zich door professionele betrokkenheid waarin rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie. Om hierin inzicht te verkrijgen werken we met digitale vragenlijsten die u voorafgaande aan het eerste consult invult. Met de verkregen kennis op basis van de door u gegeven antwoorden is de behandelaar optimaal voorbereid om met u in gesprek te gaan. We maken gebruik van evidence based behandeling. Als onderdeel van de behandeling zetten we in afstemming met u e health in, altijd in een blended vorm.

Verwijzingen gaan altijd op indicatie van huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen, psychiaters en soms bedrijfsartsen. In bijzondere situaties kan ook zonder verwijzing behandeling plaatsvinden.

Tevens hebben wij sinds 1 januari een kwaliteitsstatuut om onze zorg transparanter te maken. Als u het kwaliteitsdocument in wilt zien kunt u hier klikken.